Πέμπτη, 18 Ιουλ.
37oC Αθήνα

ΑΔΜΗΕ: Στα 18,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2024

ΑΔΜΗΕ: Στα 18,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2024

Στα 18,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. το α’ τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με σημερινή (18.6.2024) ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ, που κατέχει το 51% των μετοχών του Ομίλου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., διαμορφώθηκαν στα 18,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 14,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Επίσης, τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ ανέρχονται στα 18,8 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2024, σημειώνοντας αύξηση 25,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στις 240 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2024, έναντι 225 χιλ. ευρώ το αντίστοιχη τρίμηνο του 2023.

Τα κέρδη προ φόρων και χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 18,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την ίδια περίοδο του 2023, στα 33 χιλ. ευρώ, που αφορούν δεδουλευμένες προσόδους από την μερίδα που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 25,4% φθάνοντας τα 0,08 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,06 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2023.

Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας την 31.03.2024 ανέρχονταν στα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις