Κυριακή, 16 Ιουν.
31oC Αθήνα

Πολυεθνικές: Ποια διάταξη παραβίασε η Mondelez και που εντοπίζει η κυβέρνηση το «αγκάθι» στο διασυνοριακό εμπόριο

Πολυεθνικές: Ποια διάταξη παραβίασε η Mondelez και που εντοπίζει η κυβέρνηση το «αγκάθι» στο διασυνοριακό εμπόριο

Δύο μόνο μέρες μετά την απάντηση της προέδρου της Κομισιόν (22.05.24) στην πρόσφατη επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη σε στόχο -μεταξύ άλλων- εμπλουτισμό του ενωσιακού δικαίου περί προστασίας του ανταγωνισμού, η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο 335 εκατ. ευρώ στη Mondelez.

Και αυτό γιατί η εν λόγω πολυεθνική εταιρεία (Mondelez) προχώρησε σε παρεμπόδιση του διασυνοριακού εμπορίου σοκολάτας, μπισκότων και προϊόντων καφέ μεταξύ κρατών μελών, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Mondelēz συμμετείχε σε είκοσι δύο αντιανταγωνιστικές συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές, κατά παράβαση του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»).

Τι προβλέπει η διάταξη που παραβίασε η Μοndelez

Η διάταξη την οποία παραβίασε η Μondelez προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται:

  • στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής,
  • στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής αναπτύξεως ή των επενδύσεων,
  • στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού,
  • στην εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδυνάμων παροχών, έναντι των εμπορικώς συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό,
  • στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

2. Οι απαγορευμένες δυνάμει του παρόντος άρθρου συμφωνίες ή αποφάσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να κηρυχθούν ανεφάρμοστες:

– σε κάθε συμφωνία ή κατηγορία συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων

– σε κάθε απόφαση ή κατηγορία αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων, και

– σε κάθε εναρμονισμένη πρακτική ή κατηγορία εναρμονισμένων πρακτικών,η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει, και η οποία

  • δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη απαραίτητους για την επίτευξη των στόχων αυτών
  • δεν παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισμού επί σημαντικού τμήματος των σχετικών προϊόντων.

Tι λένε από την κυβέρνηση

Αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες στην κυβέρνηση εξηγούν στο newsit.gr πως εκείνο το φαινόμενο το οποίο αποτελεί «αγκάθι» στο εμπόριο οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές σε χώρες – μέλη της ΕΕ έχει ως εξής: Ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες «απαγορεύουν» στην πράξη σε εταιρείες να αγοράσουν στην χονδρική αγορά προϊόντα τους, προκειμένου να τα πουλήσουν στη λιανική αγορά της χώρας όπου αυτές δραστηριοποιούνται.

Μ΄άλλα λόγια, οι πολυεθνικές αυτές πουλούν αποκλειστικά σε θυγατρικές τους χονδρεμπορικές εταιρείες τα προϊόντα τους επιβάλλοντας τις τιμές που αυτές θέλουν, αν και θα ήταν ενδεχομένως δυνατόν -εφόσον αναλάμβαναν μη θυγατρικές εταιρείες- να πωλούνται τα ίδια προϊόντα (των πολυεθνικών) σε χαμηλότερες τιμές.

Ειδικά για μικρές πληθυσμιακά χώρες, το πρόβλημα των τιμών των προϊόντων που πουλάνε οι πολυεθνικές είναι μεγαλύτερο, καθώς οι πολυεθνικές ανεβάζουν τις τιμές υψηλότερα σε σχέση με τις πληθυσμιακά μεγαλύτερες χώρες καθώς οι δεύτερες αποτελούν μεγαλύτερες αγορές (και έτσι συμφέρει τις πολυεθνικές να πουλάνε φθηνότερα). 

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις