Τετάρτη, 29 Μαΐ
23oC Αθήνα

Συμφωνία Ελληνικής Τράπεζας – CNP Assurances για την εξαγορά της θυγατρικής της

Συμφωνία Ελληνικής Τράπεζας – CNP Assurances για την εξαγορά της θυγατρικής της
Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις και έχει υπογράψει συμφωνία Δικαιώματος Πώλησης σε ορισμένη τιμή με τη CNP Assurances για την εξαγορά της θυγατρικής της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited, η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στην Ελλάδα και αποτελείται μεταξύ άλλων από τις: CNP Cyprialife Ltd, CNP Ασφαλιστική Ltd, CNP Zois SA και CNP Cyprus Properties Ltd.

Ειδικότερα, η CNP Assurances έχει την επιλογή να πωλήσει και η Ελληνική Τράπεζα είναι αμετάκλητα δεσμευμένη να εξαγοράσει τη CNP Cyprus Insurance Holdings, εάν αυτό το δικαίωμα πώλησης εξασκηθεί, σύμφωνα με τη συμφωνία που υπέγραψαν.

Με βάση τη Γαλλική νομοθεσία, το επόμενο βήμα θα είναι η ενημέρωση και η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργασίας της CNP Assurances.

Στη συνέχεια η Συναλλαγή θα υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις (συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού) και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η CNP Cyprus Insurance Holdings Limited είναι μια κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο, η οποία προσφέρει ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών μέσω του μεγαλύτερου δικτύου ανεξάρτητων πρακτόρων στη χώρα.

Το 2023 εργοδοτούσε περίπου 330 υπαλλήλους και είχε μεικτά ασφάλιστρα ύψους 236 εκατ. ευρώ, με μερίδια αγοράς περίπου 24% και 15% στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών, αντίστοιχα .

Η Συναλλαγή αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας, εμπλουτίζοντας τα προϊόντα και τις επιλογές που θα προσφέρονται σε μία διευρυμένη πελατειακή βάση.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα αναμένεται να έχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, με μερίδια αγοράς περίπου 30% και 23% στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών, αντίστοιχα.

Το συνολικό τίμημα αναμένεται να είναι 182 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πολλαπλασιαστή εξαγοράς 1x τιμή εξαγοράς προς λογιστική αξία, με εκτιμώμενη κεφαλαιακή επίδραση ύψους περίπου 2,6 ποσοστιαίων μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, με το συνολικό δείκτη κεφαλαίου να ανέρχεται στο 28,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο προσαρμοσμένος συνολικός δείκτης κεφαλαίου αναμένεται περίπου να είναι 25,8%, με την ολοκλήρωση, σημαντικά ψηλότερος από τις ελάχιστες ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Περαιτέρω η Συναλλαγή αναμένεται να εδραιώσει την παρουσία της Τράπεζας στον ασφαλιστικό τομέα και να δημιουργήσει ευκαιρίες για συνέργειες εσόδων, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες και ενισχύοντας την ποιότητα της κερδοφορίας της Τράπεζας.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις