Δευτέρα, 26 Φεβ.
16oC Αθήνα

Epsilon Net: Ενισχύει την παρουσία της στα φαρμακεία – Επένδυσε στο λογισμικό Lavinet

Epsilon Net: Ενισχύει την παρουσία της στα φαρμακεία – Επένδυσε στο λογισμικό Lavinet

Το λογισμικό διαχείρισης φαρμακείων Lavinet, έναντι τιμήματος 184.000 ευρώ απέκτησε η Epsilon CSA, 100% θυγατρική εταιρεία της Epsilon Net, ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιο αγοράς και την ηγετική της θέση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού στο χώρο των φαρμακείων.

Μια κάθετη αγορά που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον κλάδο της υγείας και τις νέες σύγχρονες ανάγκες εξυπηρέτησης που δημιουργούνται. Το συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 150 εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά συστήματα στον τομέα των φαρμακείων ενώ ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητα να καλύπτει τις ειδικές απαιτήσεις φαρμακείων που λειτουργούν υπό κοινό εμπορικό δίκτυο.

Η Epsilon CSA αποτελεί την εξειδικευμένη εταιρία του ομίλου στην παροχή συστημάτων και εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τομείς των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών  Διαχρονικά έχει παρακολουθήσει τα συνεχώς μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά μοντέλα μέσα από το οποία ασκείται το επάγγελμα του φαρμακοποιού και με βάση αυτά εξελίσσει τα  συστήματα που προσφέρει.

Στόχος είναι να προσφέρει λύσεις υψηλών επιδόσεων και διαλειτουργικότητας στα περίπου 5.500 φαρμακεία που υποστηρίζει καθώς και στις συνεργαζόμενες φαρμακαποθήκες ενισχύοντας πέρα από τον επιχειρηματικό και τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τους σαν πρωτοβάθμιους φορείς υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το λογισμικό Pylon FARMAKON καθώς και νέες λύσεις στο επίπεδο των συστημάτων αυτοματισμού με τη συνεργασία της γερμανικής εταιρίας ROWA. 

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις