Τρίτη, 21 Μαΐ
23oC Αθήνα

ΕΚΤ: Αμετάβλητες οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες των αναλυτών για τον πληθωρισμό στο 2%

ΕΚΤ: Αμετάβλητες οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες των αναλυτών για τον πληθωρισμό στο 2%

Οι προσδοκίες των αναλυτών για τον πληθωρισμό παραμένουν αμετάβλητες σε όλους τους ορίζοντες με τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό (για το 2028) να διαμορφώνονται στο 2%, σύμφωνα με την Έρευνα Επαγγελματιών Προβλέψεων (SPF) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η ΕΚΤ στα ευρήματα της πέραν του πληθωρισμού επισημαίνει πως οι προσδοκίες για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες και η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Επιπλέον, και οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες.

Αναλυτικά, στην έρευνα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι προσδοκίες των ερωτηθέντων για τον πληθωρισμό σε επίπεδο γενικών τιμών, όπως μετράται με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, παραμένουν αμετάβλητες σε όλους τους ορίζοντες. Ο γενικός πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αναμενόταν να μειωθεί από 2,4% το 2024 σε 2% τόσο το 2025 όσο και το 2026.

Οι προσδοκίες για τον πυρήνα του πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ, ο οποίος δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα τρόφιμα, παρέμειναν επίσης αμετάβλητες για τα έτη 2024 έως 2026. Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον γενικό πληθωρισμό και τον πυρήνα του πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ παραμένουν αμετάβλητες στο 2%.

Οι ερωτηθέντες αναμένουν αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,5% το 2024, 1,4% το 2025 και 1,4% το 2026. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο της έρευνας, οι προσδοκίες για το 2024 και το 2025 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω και προς τα πάνω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα αντίστοιχα, ενώ εκείνες για το 2026 παραμένουν αμετάβλητες.

Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις των ερωτηθέντων για το ΑΕΠ προέβλεπαν σταδιακή ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024. Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για την ανάπτυξη παραμένουν αμετάβλητες στο 1,3%.

Το ποσοστό ανεργίας αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω σε ολόκληρο τον χρονικό ορίζοντα. Οι ερωτηθέντες συνέχισαν να αναμένουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί το 2024, στο 6,6%, αλλά θα μειωθεί στο 6,5% το 2026 και στο 6,4% μακροπρόθεσμα.

Διεθνή Τελευταίες ειδήσεις