Τρίτη, 21 Μαΐ
23oC Αθήνα

Κομισιόν: Επισημάνσεις σε Ελλάδα για επενδύσεις, παραγωγικότητα και «κόκκινα δάνεια»

Κομισιόν: Επισημάνσεις σε Ελλάδα για επενδύσεις, παραγωγικότητα και «κόκκινα δάνεια»

Επαίνους για την βελτίωση των αδυναμιών της αλλά και επισημάνσεις σχετικά με προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία της, επεφύλασσε για την Ελλάδα έκθεση της Κομισιόν, καθώς ενώ τα πήγε περίφημα στην απομείωση του χρέους, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις σε σχέση με τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα αλλά και με τα «κόκκινα δάνεια».

Και αυτό γιατί, όπως τονίζει η Κομισιόν, η Ελλάδα εμφανίζει κενά στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα καθώς κατά τα χρόνια της κρίσης χρέους υπήρξε καθίζηση των επενδύσεων επιχειρήσεων, από το 34% του ΑΕΠ το 2008 στο 13,4% του ΑΕΠ το 2019 και στο 15% του ΑΕΠ το 2022, πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς υπάρχουν υψηλά επίπεδα χρέους ως προς το ποσοστό των κερδών τους, ως απότοκο της προηγούμενης δεκαετίας.

Όσον αφορά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών σημειώνεται πως αυξήθηκε σημαντικά την τριετία 2020-2022 και μειώθηκε κατά ένα τρίτο το 2023, παραμένει ωστόσο υψηλότερο από τα προ κρίσης επίπεδα.

Επιπλέον, τα «κόκκινα δάνεια» συνέχισαν να υποχωρούν, χωρίς όμως ιδιαίτερη πρόοδο στην μείωση του χαρτοφυλακίου των servicers που εξακολουθεί να επιβαρύνει τους ισολογισμούς και την πιστοληπτική ικανότητα του ιδιωτικού τομέα.

Διεθνή Τελευταίες ειδήσεις