Πέμπτη, 23 Μαΐ
29oC Αθήνα

Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων: 812,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου

Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων: 812,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου
ΑΠΕ ΜΠΕ Αρχείο

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη (29.07.2020). Στο 0,02% διαμορφώθηκε το επιτόκιο.

Ειδικότερα, με το επιτόκιο στη δημοπρασία των 6μηνων εντόκων γραμματίων να περιορίζεται στο 0,02% από 0,13% στην προηγούμενη δημοπρασία (1η Ιουλίου), το Δημόσιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,83 φορές από 2,81 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (λήξης 29 Ιανουαρίου 2021), σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ. Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,766 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,83 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές έως το ύψος του δημοπρατούμενου ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού και έως την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στις 12.00. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου, ενώ σημειώνεται ότι στις δημοπρασίες αυτές δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους, οι οποίοι θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που έγινε δεκτή στη δημοπρασία. Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας, θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 28 Ιουλίου έως και Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο ΑΦΜ.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις