Σάββατο, 24 Φεβ.
17oC Αθήνα

Ενέργεια: Νέα εταιρεία holding από Enel και Macquirie

Ενέργεια: Νέα εταιρεία holding από Enel και Macquirie

Μία νέα εταιρεία  holding δημιουργούν η ιταλική Enel και η Macquarie που θα αναπτυχθεί σε όλη την γκάμα των δραστηριοτήτων ενέργειας και υπηρεσιών ενεργειακής μετάβασης. Η εξαγορά του αυστραλιανού fund αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, αφού έλαβε και το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έκρινε ότι δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού.

Η κύρια δραστηριότητα της νέας εταιρείας Hellas RES Holding Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες είναι οι λογιστικές υπηρεσίες, παραγωγή ρεύματος, υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού, υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που αγγίζει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ (478,7 εκατ. ευρώ).

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έξι μέλη, τρία από την κάθε εταιρεία, με πρόεδρο τον Prezioso Nicola Matteo από την Enel, ενώ και η έδρα της νεοσύστατης εταιρείας βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τα γραφεία της Enel Green Power Hellas στο Μαρούσι.

Σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου των 478,7 εκατ. ευρώ, θα γίνει με καταβολή μετρητών με κατάθεση του ποσού των 232.644.602,52 ευρώ σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Το υπόλοιπο ποσό της ως άνω καταβολής σε μετρητά, δηλαδή το ποσό των 246.102.095,48 ευρώ δεν θα κατατεθεί στον προαναφερόμενο ειδικό λογαριασμό της εταιρείας αλλά θα καταβληθεί ως δαπάνη για τους σκοπούς της κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4548/2018 δια καταβολής του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήτοι 478.746,70 λόγω σύστασης της εταιρείας κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και διακανονισμού με τη μελλοντική υποχρέωση της εταιρείας έναντι της ιδρύτριας μετόχου «Hellas RES Ανώνυμη Εταιρεία» ύψους 245.623.348,78 ευρώ, η οποία θα δημιουργηθεί από τη μελλοντική σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της «Enel Green Power S.p.A.».

Η συμφωνία του Ιουλίου

Η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Macquarie και της ιταλικής Enel ανακοινώθηκε στις  6 Ιουλίου  για την πώληση του 50% της Enel Green Power Hellas και την από κοινού δημιουργία μιας νέας εταιρείας κοινών συμφερόντων (joint venture).

Η συμφωνία που έκλεισε ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις προέβλεπε τίμημα για το 50% της θυγατρικής της Enel στην Ελλάδα, ύψους 345 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία επιχείρησης (full Enterprise Value) περίπου 980 εκατ. ευρώ, με τους Αυστραλούς να αναλαμβάνουν και δάνειο 100 εκατ. ευρώ της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Enel Green Power και η Macquarie Asset Management πρόκειται να συνάψουν συμφωνία μετόχων η οποία θα προβλέπει τον από κοινού έλεγχο της EGPH.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις