weather-icon °C AΘΗΝΑ

Ενημέρωση για τη διαβίβαση αρχείου προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση για τη διαβίβαση αρχείου προσωπικών δεδομένων

Κατ’ ακολουθία η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα [όπως, ενδεικτικά, οφειλέτες / συνοφειλέτες, εγγυητές, εμπράγματοι οφειλέτες, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατό να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ], ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν για το σκοπό της διαχείρισης, κατ’ άρθρο 2 του Ν.4354/2015, στην EUROBANK FPS, στην οποία περιλαμβάνεται και η ενημέρωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με το Ν.3758/2009.

Στη διαβίβαση αυτή είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και δεδομένα οφειλετών / συνοφειλετών / εγγυητών, καθώς και προσώπων κατά των οποίων δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας προς είσπραξη της απαίτησης που αφορούν περιουσιακά τους στοιχεία τηρούμενα στην Τράπεζα (όπως π.χ. καταθετικοί λογαριασμοί) εφόσον η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για το σκοπό της διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό και για τους σκοπούς της διαχείρισης, η EUROBANK FPS δύναται περαιτέρω να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν.3758/2009, καθώς και σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης εγγράφως στη Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών Ομίλου της Τράπεζας, οδός Σανταρόζα 7, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα.

(άρθρο 11 και 1 του Ν.2472/1997 και Απόφαση 87/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Ενότητες
#TAGS MM