Κυριακή, 19 Μαΐ
20oC Αθήνα

Έρχονται «κλειδωμένοι» κωδικοί σε ΦΠΑ και Ε3 – Πρώτα για τα έσοδα μέσω myDATA και έπονται οι δαπάνες

Έρχονται «κλειδωμένοι» κωδικοί σε ΦΠΑ και Ε3 – Πρώτα για τα έσοδα μέσω myDATA και έπονται οι δαπάνες
Φωτογραφία Αρχείου / Intime

Η μάχη απέναντι στην φοροδιαφυγή αποτελεί αναμφίβολα ένα υψηλής προτεραιότητας ζήτημα για την ελληνική Πολιτεία και κυρίως για το υπουργείο Οικονομικών που αναλαμβάνει συνεχείς νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες περιορίζουν την δυνατότητα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις να βρουν παράθυρα αποφυγής του ΦΠΑ.

Από τον επόμενο μήνα ξεκινούν σε στάδια παρεμβάσεις για τη φοροδιαφυγή με βάση τις οποίες τα πάντα θα περνούν μέσα από το myDATA και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Στο σχεδιασμό υπάρχουν νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες και σε πρώτη φάση θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους τόσο για το ΦΠΑ όσο και για το έντυπο Ε3.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο τροποποίησης των εντύπων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, στη βάση των κλειδωμένων κωδικών τόσο για έσοδα όσο και για δαπάνες.

Συγκεκριμένα εξετάζεται η περίπτωση να κλειδωθούν κωδικοί τόσο στο έντυπο του ΦΠΑ όσο και στο Ε3. Αυτό ωστόσο θα γίνει σταδιακά και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στα ηλεκτρονικά βιβλία είναι απολύτως σωστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από τις 5 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, η ΑΑΔΕ προ συμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Ειδικά, ως προς τις εισροές ΦΠΑ, όλες οι δαπάνες προ συμπληρώνονται στον κωδικό 361 (Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας).

Δεν περιλαμβάνονται στην προσυμπλήρωση οι δαπάνες από παραστατικά που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση με δραστηριότητα (ΚΑΔ), για την οποία σύμφωνα με το νόμο δεν παρέχεται έκπτωση του ΦΠΑ (πχ. δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, μετακίνησης κ.λπ.). Βέβαια, συνήθως για τις δαπάνες αυτές δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ και ως εκ τούτου δεν προ συμπληρώνονται.

Πάντως σε κάθε περίπτωση η όλη διαδικασία θα γίνει σε στάδια.

Αρχικά εξετάζεται το κλείδωμα των εσόδων, κάτι που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν τα ποσά που είναι προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ και προέρχονται από τη ψηφιακή πλατφόρμα MyData.

Μάλιστα, για όσους έχουν έσοδα από ενδοκοινοτικές αγορές θα προστεθεί ένα επιπλέον κωδικός ο οποίος θα είναι ανοιχτός. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει και στο κλείδωμα των κωδικών του εντύπου Ε3.

Το δεύτερο βήμα είναι το κλείδωμα των δαπανών στη δήλωση ΦΠΑ και στο Ε3. Αυτό σημαίνει ότι πλέον όλες οι δαπάνες θα περνούν από τα ηλεκτρονικά βιβλία και θα καταχωρούνται αυτόματα και στη δήλωση ΦΠΑ και το Ε3.

Τα βασικά μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής την περίοδο 2023-2024, είναι σύμφωνα με τις φοροελεγκτικές αρχές:

  • Αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των ελέγχων της ΑΑΔΕ, με αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και,
  • Εισαγωγή κυρώσεων για τη μη-διαβίβαση στοιχείων στο MyDATA, ύστερα από μια εύλογη περίοδο προσαρμογής.
  • Θα υποχρεωθούν να διαβιβάζουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας
  • Η πληρωμή προνοιακών επιδομάτων θα γίνεται μέσω χρεωστικών καρτών.
  • Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ταχύτερες επιστροφές φόρων, παραγραφή φορολογικών υποθέσεων στα τρία χρόνια και υπεραποσβέσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό.
  • Επέκταση POS σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
  • Ψηφιακό δελτίο αποστολής. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων (οικοδομής και αγροτικά κ.λπ.) Οι ελεγκτικές αρχές θα γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο, τι διακινείται και που πάει.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις