Πέμπτη, 25 Ιουλ.
28oC Αθήνα

Διυλιστήρια: Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 33% με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του 2023

Διυλιστήρια: Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 33% με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του 2023

Την συνέχεια της επιβολής έκτακτης προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης στις εταιρίες των διυλιστηρίων και για το έτος 2023, μετά από το 2022, με βάση τα πλεονάζοντά τους κέρδη, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης θα υπολογιστεί με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του φορολογικού έτους 2023, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1854, δηλαδή 33% επί των φορολογητέων κερδών των διυλιστηρίων του έτους 2023, που υπερβαίνουν το 20% του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των ετών 2018 έως 2021.

Σημειώνεται ότι η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης, που υπολογίζεται με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του 2023, θα βεβαιωθεί εντός του 2024 και θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις των εταιριών του φορολογικού έτους 2024.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους κατά τον μήνα Δεκέμβριο, που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν ωφελούνται από την νέα αύξηση των συντάξεων από 1/1/2025, καθώς και για την ενίσχυση των πιστώσεων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Μακρο-οικονομία Τελευταίες ειδήσεις