Κυριακή, 14 Απρ.
26oC Αθήνα

Μειώθηκαν κατά 1,2% οι οικοδομικές άδειες τον Νοέμβριο 2023

Μειώθηκαν κατά 1,2% οι οικοδομικές άδειες τον Νοέμβριο 2023

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.489 οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν σε 631.880 m2 επιφάνειας και 3.226.464 m3 όγκου.

Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 1,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 8,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 24,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023 ανήλθαν σε 2.469 οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν σε 628.966 m2 επιφάνειας και 3.213.670 m3 όγκου.

Παρουσιάζεται μείωση κατά 1,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 10,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 25,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.914 m2 επιφάνειας και 12.794 m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2023, είναι 0,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2022 έως τον Νοέμβριο 2023, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 26.948 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.284.388 m2 επιφάνειας και 29.534.105 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 16,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,7% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 16,6% στηνεπιφάνεια και αύξηση κατά 22,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,2%.

Το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,2% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του έτους 2022.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,3% στον όγκο συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022.

Μακρο-οικονομία Τελευταίες ειδήσεις