Κυριακή, 26 Μαΐ
22oC Αθήνα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 625 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 625 εκατ. ευρώ

Στις 21.2.2024 πραγματοποιείται η Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του ΟΔΔΗΧ, ποσού 625 εκατ. ευρώ θα λήξει στις 23 Αυγούστου 2024.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Μακρο-οικονομία Τελευταίες ειδήσεις