Σάββατο, 13 Ιουλ.
37oC Αθήνα

ΟΟΣΑ: Εύσημα στην Ελλάδα για το άνοιγμα της οικονομίας στις επιχειρήσεις

ΟΟΣΑ: Εύσημα στην Ελλάδα για το άνοιγμα της οικονομίας στις επιχειρήσεις

Βήματα μπρος έχει κάνει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά στο πόσο ελκυστική και προσβάσιμη είναι η οικονομία της στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση του Δείκτη Αγοράς Προϊόντων (PMR) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Ο ΟΟΣΑ εξηγεί πως η Ελλάδα έχει πετύχει βελτιώσεις και στο πόσο εύκολα εισέρχονται και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις στην οικονομία της, αλλά και στο κατά πόσο συμμετέχει το κράτος σε αυτή.

Η Ελλάδα έως το 2018 βρισκόταν σταθερά πολύ χαμηλότερα από τους μέσους όρους του οργανισμού, αλλά εφαρμόζοντας ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων έκτοτε κατάφερε να προσεγγίσει τα απαιτούμενα επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα αδύναμη σημεία.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως υπάρχουν ελλείψεις στο πλαίσιο που περιβάλλει ρυθμιστικά τις υπηρεσίες και το εμπόριο καθώς «ορθώνει» εμπόδια στον ανταγωνισμό ενώ ταυτόχρονα απευθύνει έκκληση προς την Ελλάδα να διορθώσει τις νομικές ατέλειες καθώς και τα μη δασμολογικά αναχώματα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Παράλληλα, προτείνει την ακόμα μεγαλύτερη ευθυγράμμιση της διοίκησης των δημόσιων επιχειρήσεων με τις πρακτικές του ΟΟΣΑ που αποσκοπούν στο να εξασφαλιστούν οι ίδιοι όροι ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα.

Μακρο-οικονομία Τελευταίες ειδήσεις