Πέμπτη, 30 Μαΐ
20oC Αθήνα

ΤτΕ: «Άλμα» 34% στο εμπορικό έλλειμμα τον Φεβρουάριο – Υποχώρησαν οι εξαγωγές και ενισχύθηκαν οι εισαγωγές

ΤτΕ: «Άλμα» 34% στο εμπορικό έλλειμμα τον Φεβρουάριο – Υποχώρησαν οι εξαγωγές και ενισχύθηκαν οι εισαγωγές

Διευρύνθηκε τον Φεβρουάριο 2024 το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, με αισθητή υποχώρηση των εξαγωγών να καταγράφεται στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) για τις εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας.

Πέραν όμως των εξαγωγών τον δεύτερο μήνα του χρόνου σημειώθηκε και αύξηση των εισαγωγών, ανοίγοντας κι άλλο την «ψαλίδα» του εμπορικού ελλείμματος. Έτσι, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 ανήλθε σε 3,033.9 δισ. ευρώ έναντι 2,263.9 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 34%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 443,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 418,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,7% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

Όσον αφορά τις εξαγωγές η συνολική τους αξία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2024 ανήλθε στο ποσό των 3,963.9 δισ. ευρώ έναντι 4,482.8 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε μείωση κατά 54,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε μείωση κατά 11,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2024 ανήλθε στο ποσό των 6,997.8 δισ. ευρώ έναντι 6,746.7 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 389,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 407,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

Η εικόνα του εμπορικό ισοζυγίου στο πρώτο δίμηνο του έτους

Η ΤτΕ επιπλέον ανακοίνωσε πως κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 5,614.3 δισ. ευρώ έναντι 4,741.2 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 18,4%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 541,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 494,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 7,970 δισ. ευρώ έναντι 8,996,5 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,4%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 307,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 259,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Τέλος, η ΤτΕ ανακοίνωσε πως η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 13,584.3 δισ. ευρώ έναντι 13,737.7 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 1,1%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 234,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 235,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Μακρο-οικονομία Τελευταίες ειδήσεις