Πέμπτη, 23 Μαΐ
26oC Αθήνα

Φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ οι βασικές πηγές για την υπέρβαση των 4,6 δισ. στα φορολογικά έσοδα του 2023 – Μικρή η θετική επίδραση του πληθωρισμού

Φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ οι βασικές πηγές για την υπέρβαση των 4,6 δισ. στα φορολογικά έσοδα του 2023 – Μικρή η θετική επίδραση του πληθωρισμού

Κυρίως η ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και η φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, ήταν αυτά που φέρνουν αύξηση των φορολογικών εσόδων 4,6 δισ. ευρώ το 2023, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο προσχέδιο που προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών ο πληθωρισμός ελάχιστα ωφέλησε στην αύξηση των εσόδων και η κύρια πηγή ήταν η ανάπτυξη της οικονομίας. Συγκεκριμένα η μεγάλη πλειονότητα προήλθε από τις επιχειρήσεις από τις οποίες προήλθαν τα 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα σχεδόν τα μισά ήταν από τα διυλιστήρια με τα 630 εκατ. να είναι από την πρόσθετη φορολόγηση. Είναι σημαντικό να τονίσει κανείς ότι εφέτος τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, δήλωσαν συνολικά κέρδη 7,1 δισ. ευρώ, από 5 δισ. για το 2021.

Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις παραδοσιακά εμφανίζουν κέρδη που κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5 δισ. ευρώ. Βέβαια επειδή σε ένα μεγάλο μέρος αυτά προέρχονται από τα υπέρ κέρδη των διυλιστηρίων, τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό δεν θα είναι επαναλαμβανόμενα αφού για το 2023 δεν υπάρχουν αυτά τα κέρδη, αλλά στο σύνολο δεν θα υπάρχει μεγάλη απόκλιση, αφού ένα μεγάλο μέρος θα αναπληρωθεί από την ανάπτυξη στην οικονομία.

Επίσης 1 δισ. ευρώ, πάνω από την πρόβλεψη προέρχεται από τα νοικοκυριά και τον φόρο εισοδήματος που έχουν δηλώσει, διότι βελτιώθηκαν τα εισοδήματα, είτε λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, είτε λόγω της βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Από τον ΦΠΑ η υπέρ απόδοση ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ προέρχεται από το ΦΠΑ, τα 300 εκατ. από τον τουρισμό και μόλις τα υπόλοιπα 200 από τον πληθωρισμό.

Αναλυτικά σύμφωνα με τον προϋπολογισμό:

Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 61.325 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4.576 εκατ. ευρώ ή 8,1% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2023.

Η αύξηση αυτή οφείλεται:

α) στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, λόγω της επαναφοράς της στην κανονικότητα μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των κυβερνητικών μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων,

β) στη σημαντική αύξηση των τουριστικών εισπράξεων, οι οποίες κατά το επτάμηνο του τρέχοντος έτους ξεπέρασαν τα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2019,

γ) στην αύξηση των μισθών και συντάξεων, γεγονός που επηρεάζει κυρίως τα έσοδα από τους άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος),

δ) στην εκτεταμένη χρήση πιστωτικών καρτών και στην αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών εν γένει και

ε) στις πληθωριστικές πιέσεις, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, που επιδρούν και στη χώρα μας, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα φορολογικά έσοδα του 2024

Σύμφωνα με το προσχέδιο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 68,140 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,955 δισ. ευρώ ή 4,5% έναντι του 2023.

Ειδικότερα:

1. Φόροι: Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 62.901 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1,576 δισ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2023, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας, όπως αντικατοπτρίζεται στις μακροοικονομικές προβλέψεις. Πιο συγκεκριμένα:

Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών: Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 35,108 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.401 εκατ. ευρώ ή 4,2% έναντι του 2023.

Ειδικότερα:

  •  τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 24,271 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,147 εκατ. ευρώ έναντι του 2023 και
  • οι φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα 7,136 δισ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 28 εκατ. ευρώ έναντι του 2023.
  • Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,487 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, κυρίως λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 10% στους ιδιοκτήτες που θα ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές.

Φόρος εισοδήματος: Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 21,558 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 597 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του 2023.

Ειδικότερα:

  • ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 13,011 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 739 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, παρά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ στους φορολογούμενους με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, συνδεόμενος με την αναμενόμενη αύξηση των αμοιβών,
  • ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 6,935 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 185 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, λόγω εξισορρόπησης των παραγόντων που επέδρασαν δημοσιονομικά στο προηγούμενο οικονομικό έτος (προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης στις εταιρείες διύλισης).

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις