Πέμπτη, 25 Ιουλ.
30oC Αθήνα

ΙΕΛΚΑ: Πόσο πιο ακριβά είναι τα σούπερ μάρκετ σε Βρετανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία

ΙΕΛΚΑ: Πόσο πιο ακριβά είναι τα σούπερ μάρκετ σε Βρετανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία

Ποια είναι τα επίπεδα τιμών στα σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα, Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία παρουσιάζει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας έχει περίπου ίδιες τιμές με την Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ – όπως φαίνεται – ο ΦΠΑ αλλάζει αρκετά τις ισορροπίες. 

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022, και σύγκριση έγινε με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει σε κάθε χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, πιο ακριβό καλάθι σχέση με την Ελλάδα έχουν η Γαλλία (15%), η Βρετανία (8%), η Ιταλία (5%). Οι άλλες δύο χώρες έχουν περίπου ίσο καλάθι με την Ελλάδα, 1% ακριβότερο η Πορτογαλία και 1% φθηνότερο η Ισπανία. 

Η εικόνα των αποτελεσμάτων, όπως αναφέρει ο ΙΕΛΚΑ, αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρέσουμε τον ΦΠΑ ανά χώρα, καθώς γίνονται αντιληπτές οι πραγματικές τιμές των προϊόντων σουπερμάρκετ. Η σύγκριση των καλαθιών σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι οι και οι έξι χώρες έχουν πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα, η Γαλλία κατά 23%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 17%, η Ιταλία κατά 13%, η Ισπανία κατά 6% και η Πορτογαλία κατά 4%. 

Ο ρόλος του ΦΠΑ

Σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, αυτό είναι αποτέλεσμα της διαφοράς που έχει ο χαμηλός ΦΠΑ ανά χώρα (πρόκειται για τον ΦΠΑ που αναφέρεται σε τρόφιμα και ποτά). Στην Ελλάδα αυτός ο ΦΠΑ είναι 13%. Ο ΦΠΑ είναι σημαντικά υψηλότερος από την Βρετανία (0% ή 5%) και τη Γαλλία (10% και 5,5%), την Ισπανία (10% και 4%), την Πορτογαλία (13% και 6%), την Ιταλία (5% και 4%), αλλά και τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Η βασική διαφορά είναι ότι τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ με 24% στις υπόλοιπες χώρες υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος είναι και χαμηλότερος του ελληνικού με 6%, 5,5%, 4% ή ακόμα και 0%. Σημειώνεται ότι η επίδραση ειδικών φόρων κατανάλωσης (π.χ. καφές) δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί στα παραπάνω στοιχεία.

Οικονομικά τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι το οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων (σουπερμάρκετ) παρέχει στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε προϊόντα για το τυπικό του καλάθι με κατά μέσο όρο σε χαμηλότερη τιμή που είναι αποτέλεσμα της οργανωμένης προσπάθειας των προμηθευτών και των λιανεμπόρων για συγκράτηση των τιμών τα τελευταία χρόνια. Η τάση αυτή με μικρές διακυμάνσεις είναι διαχρονική την τελευταία 10ετία που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη έρευνα από το ΙΕΛΚΑ. Η διαχρονική σύγκριση τιμών με το εξωτερικό δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα συνεχώς έχει φθηνότερο καλάθι από τις συγκρινόμενες χώρες με διακυμάνσεις οι οποίες δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης.

Δείτε εδώ τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τις τιμές:

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις