Κυριακή, 3 Μαρ.
18oC Αθήνα

Με πιστωτικό σκορ ο δανεισμός ιδιωτών και επιχειρήσεων – Όλα όσα πρέπει να ξέρω για τον «Τειρεσία»

Με πιστωτικό σκορ ο δανεισμός ιδιωτών και επιχειρήσεων – Όλα όσα πρέπει να ξέρω για τον «Τειρεσία»

Βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας έχουν πλέον όλοι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις που αιτούνται χρηματοδότηση από τράπεζες και λοιπές εταιρείες παροχής πιστώσεων. Το πιστωτικό σκορ του καθενός απονέμεται από τον «Τειρεσία», το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γραφείων Πίστης ACCIS, με περισσότερα από 40 μέλη.

Πώς δημιουργείται, όμως, το πιστωτικό σκορ (Credit Score) για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές; Τι είναι η πιστωτική αναφορά (Credit Score) που συνοδεύει τον καθένα μας; Πώς συλλέγει τα στοιχεία μας ο «Τειρεσίας» και για ποιο σκοπό; Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις; Αναλυτικά οι απαντήσεις για τον “Τειρεσία”:

Τι είναι το Credit Report;

Το Credit Report είναι η πιστωτική σας εικόνα, τη δεδομένη στιγμή που τη ζητάτε, στην οποία αποτυπώνονται όλες οι χορηγήσεις σας στις τράπεζες και στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, είτε είστε ιδιώτης είτε επιχείρηση. Χορηγήσεις μπορεί να είναι δάνεια, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενοι λογαριασμοί με όριο, εγγυητικές επιστολές. Στο Credit Report εμφανίζονται τόσο οι δικές σας χορηγήσεις όσο και οι χορηγήσεις κάποιου άλλου δανειολήπτη, τις οποίες εγγυηθήκατε. Εμφανίζονται επίσης τυχόν πτωχεύσεις σας ή ακάλυπτες επιταγές που εκδόθηκαν από εσάς. Πρόκειται για μία αναλυτική έκθεση, η οποία παρουσιάζει τη συνολική σας οικονομική συμπεριφορά. Κατά πόσο, δηλαδή, αποπληρώνετε με συνέπεια τις οικονομικές σας υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών σας ή των συναλλασσόμενων με εσάς.

Σε τι χρησιμεύει το Credit Report σας στην Τειρεσίας;

Ως Γραφείο Πίστης, η Τειρεσίας συλλέγει πληροφορίες από τους πιστωτές και άλλες πηγές και συνθέτει το Credit Report κάθε ιδιώτη και κάθε επιχείρησης. Δηλαδή, την πιστωτική σας εικόνα, είτε ως οφειλέτες/συνοφειλέτες, είτε ως εγγυητές/πάροχοι εξασφάλισης σε όλες τις τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Ελλάδα. Το Credit Report αποστέλλεται στο πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα στο οποίο ο ιδιώτης ή η επιχείρηση έχει αιτηθεί χρηματοδότησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδρύματος.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Credit Report είναι εργαλείο μεγάλης σημασίας για τα πιστωτικά ιδρύματα, αφού τους παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου δανειολήπτη, ώστε, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που διαθέτουν, να παίρνουν με περισσότερη σιγουριά αποφάσεις σε σχέση με το αίτημά σας για δανεισμό αλλά και να παρέχουν δάνεια με μικρότερο κόστος λόγω της μείωσης των επισφαλειών και με ευνοϊκότερους όρους σε δανειολήπτες που θα έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής.

Μπορώ να έχω το Credit Report μου;

Κάθε ιδιώτης ή επιχείρηση μπορεί να ζητήσει και να λάβει δωρεάν το Credit Report του στην Τειρεσίας. Μπορείτε να το ζητήσετε και να το λάβετε με email από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τειρεσία https://www.tiresias.gr/el/idiotes/exypiretisi-koinou/

Το Credit Report σας βοηθά να έχετε καλύτερη εικόνα των οικονομικών σας συναλλαγών και των υποχρεώσεών σας. Παίρνοντας στα χέρια σας το πιστωτικό σας προφίλ, έχετε έναν οδηγό, ώστε να πορεύεστε με ασφάλεια στις σχέσεις σας με τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και να δανείζεστε στο μέτρο που θα μπορείτε να αντεπεξέλθετε μελλοντικά στις υποχρεώσεις σας.

Ποια είναι η χρησιμότητα της πιστωτικής εικόνας (Credit Report) για μία επιχείρηση (υπηρεσία Instant Credit ID);

Έχοντας την πιστωτική εικόνα ενός επιχειρηματία ή ιδιώτη πελάτη/ υποψήφιου πελάτη της, μέσω της υπηρεσίας Instant Credit ID της Τειρεσίας, μία επιχείρηση είναι σε θέση να περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει σε περίπτωση που παρέχει δυνατότητα πίστωσης σε προϊόντα/υπηρεσίες της. Ταυτόχρονα όμως, της παρέχεται η ευκαιρία να κατανοήσει καλύτερα την οικονομική συμπεριφορά και τις δυνατότητες των πελατών της. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στα αιτήματά τους, κτίζοντας μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης και παράλληλα να εντοπίζει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες κι έτσι να αυξάνει το πελατολόγιό της.

Ποια δεδομένα τηρεί ο Τειρεσίας;

Τα Αρχεία Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς είναι τα εξής:

– Αθέτησης υποχρεώσεων – υποθηκών & προσημειώσεων (ΣΑΥ-ΣΥΠ)

– Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ)

– Ελέγχου Κινδύνων (ΤΣΕΚ)

Αναλυτικά τα στοιχεία ανά κατηγορία καταγράφονται στην ιστοσελίδα του Τειρεσία.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι πληροφορίες στον Τειρεσία;

Συνολικά τα στοιχεία τηρούνται για 10 χρόνια. Πάντως, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρεί η Τειρεσίας στα αρχεία της διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία δεδομένων και έχει οριστεί από τον νόμο (αρ. 40 Ν. 3259/2004, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 70 Ν. 3746/2009 και το αρ. 4 Ν. 3816/2010 και ισχύει).

Τι είναι το πιστωτικό σκορ; (credit score)

Το πιστωτικό σκορ είναι ένας τριψήφιος αριθμός που βαθμολογεί την πιστοληπτική σας ικανότητα (από το 1 μέχρι το 600). Οι δανειστές χρησιμοποιούν το πιστωτικό σας σκορ για να εκτιμήσουν εάν έχετε τη δυνατότητα αποπληρωμής μίας νέας πίστωσης, όπως στεγαστικά δάνεια, προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ώστε κατ’ αρχήν να αποτραπεί η πιθανότητα υπερχρέωσης, αλλά και μέσω της μείωσης των επισφαλειών, να μειώνονται τα επιτόκια και το κόστος δανεισμού.

Το σκορ παράγεται με βάση το σύνολο των δεδομένων σας όπως εμφανίζονται στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της Τειρεσίας (ΣΑΥ-ΣΥΠ-ΣΣΧ) από χρηματοοικονομικά στατιστικά μοντέλα που το υπολογίζουν βάσει αποτίμησης της προηγούμενης πρόσφατης συναλλακτικής συμπεριφοράς σας. Είναι δε δυναμικό και αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα που σας αφορούν. Συνεπώς το σκορ αποτυπώνει την πιστοληπτική σας ικανότητα τη δεδομένη στιγμή που το αιτείται το πιστωτικό ίδρυμα ή εσείς.

Ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το σκορ είναι:

– Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις

– Αδυναμία αποπληρωμής οικονομικών υποχρεώσεων

– Η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων

– Η συνέπεια στην πληρωμή οφειλών από χορηγήσεις

– Η αύξηση των υπολοίπων χορηγήσεων

Το σκορ σας αξιολογείται από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που το αιτούνται όταν υποβάλλετε αίτημα για δανεισμό/πίστωση, τα οποία λαμβάνουν τη σχετική απόφαση για χορήγηση ή μη δανείου ή πίστωσης, σε συνδυασμό και με τις λοιπές πληροφορίες που διαθέτουν και την πολιτική χορηγήσεων που ακολουθούν. Επομένως, η συγκεκριμένη κάθε φορά βαθμολόγηση δεν συνεπάγεται μόνη της τη χορήγηση ή μη δανείου/πίστωσης.

Μπορώ να πληροφορηθώ το σκορ μου;

Μπορείτε να πληροφορηθείτε ανά πάσα στιγμή δωρεάν το σκορ σας μαζί με τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσής του, κάνοντας αίτημα ενημέρωσης για τα δεδομένα σας στην Τειρεσίας.

Τι είναι το ΤΣΕΚ; (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων)

Το ΤΣΕΚ είναι η πλατφόρμα της Τειρεσίας για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, η οποία τους προσφέρει online πρόσβαση στα πλέον αξιόπιστα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, που συλλέγονται καθημερινά στη βάση της. Ιδιαίτερα απλό στη χρήση του και με πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος, το ΤΣΕΚ είναι ένα καθημερινό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, ώστε να κερδίζουν χρόνο στη διαχείριση του ρίσκου των συναλλαγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προλαμβάνοντας έγκαιρα πιθανούς κινδύνους. Έτσι μπορούν να διαμορφώσουν την πιστωτική τους πολιτική ανά συνεργασία και να επικεντρωθούν στην αύξηση του πελατολογίου και στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους με ασφάλεια. Στόχος του ΤΣΕΚ είναι η καθημερινή υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση του ρίσκου, συμβάλλοντας στην υγιή ανάπτυξή τους μέσα από την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, τον περιορισμό της απάτης, τη μείωση των επισφαλειών και την αύξηση του πελατολογίου τους.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις