Πέμπτη, 22 Φεβ.
15oC Αθήνα

Πράσινο φως για τις επικουρικές συντάξεις fast track τον Ιανουάριο του 2024

Πράσινο φως για τις επικουρικές συντάξεις fast track τον Ιανουάριο του 2024

Από τον Ιανουάριο του 2024 αναμένεται να “τρέξει” το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ για την fast track έκδοση των επικουρικών συντάξεων ιδίως των συνταξιούχων του Δημοσίου με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Κομβικό σημείο για την διαδικασία ταχείας έκδοσης των επικουρικών συντάξεων είναι η ψήφιση της σχετικής διάταξης που προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο έχει φέρει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εργασίας.

Η δημόσια διαβούλευση για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τις επικουρικές συντάξεις, θα ολοκληρωθεί στις 6 Δεκεμβρίου και αμέσως μετά αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Στόχος του Υπ. Εργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, είναι το εν λόγω νομοσχέδιο να έχει ψηφισθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, πως οι διατάξεις που αφορούν στις fast track επικουρικές συντάξεις με 15ετία -οι οποίες αφορούν στους συνταξιούχους του δημοσίου  (ήδη εκκρεμούν 15.000 αιτήσεις)- θα εφαρμοστούν από τις αρχές του 2024.

Έτσι όσοι συνταξιούχοι του δημοσίου έχουν από 15 έως και 23 έτη επικουρικής ασφάλισης (με παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση), θα μπορούν να λάβουν επικουρική σύνταξη.

Σημειώνεται πως έως τώρα, μπορούσαν να λάβουν επικουρική σύνταξη όσοι συνταξιούχοι του δημοσίου είχαν από 25 έως 35 έτη ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις του νέου νομοσχέδιου προβλέπουν πως οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δικαιούνται μηνιαία επικουρική σύνταξη γήρατος, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης και συνταξιοδοτηθούν για την αυτή αιτία από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) δικαιούνται μηνιαία επικουρική σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή τους λόγω αναπηρίας, και για όσο χρονικό διάστημα συνταξιοδοτούνται για την αυτή αιτία από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Οι δικαιούχοι κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαιούνται μηνιαία επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, εφόσον ο θανών συνταξιούχος ή ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας και για όσο χρονικό διάστημα συνταξιοδοτούνται για την αυτή αιτία από τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Η προϋπόθεση συμπλήρωσης 15 ετών δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σε κύρια σύνταξη με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των 15 ετών, και ιδίως για τους συνταξιούχους.

Η πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης ή εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αίτησης για την απονομή επικουρικής σύνταξης, αν αυτή υποβλήθηκε μεταγενέστερα από την αίτηση απονομής κύριας σύνταξης. Η απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής εκδίδεται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών του πρώτου εδαφίου οι πράξεις απονομής της επικουρικής σύνταξης εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στην οποία οι αιτούντες ασφαλισμένοι υπάγονται, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και ελέγχονται , όταν πρόκειται για ασφαλισμένους στους οποίους έχει απονεμηθεί κύρια σύνταξη και οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης.

Οι πράξεις απονομής σύνταξης που εκδίδονται με τη διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης τελέγχονται εντός 3 ετών από την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά από την πάροδο 5 ετών από την έκδοσή τους. Οι πράξεις απονομής επικουρικής σύνταξης που εκδίδονται με τη διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης ελέγχονται εντός 1 έτους από την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά από την πάροδο 3 ετών από την έκδοσή τους.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις