Τα εμπορικά κέντρα The Mall, Golden Hall και Mediterranean Cosmos την περίοδο του κορονοϊού

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις του κορονοϊού στα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου που εμφάνισαν τα εμπορικά κέντρα The Mall, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, του ομίλου Lamda Development.

Η αναστολή λειτουργίας των τριών εμπορικών κέντρων (The Mall, Golden Hall και Mediterranean Cosmos) από τις 13/3/20 έως 17/5/20, η απαλλαγή των συνεργατών, καταστηματαρχών/μισθωτών, τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος και η παροχή 30% επιπλέον έκπτωσης (ανεβάζοντας συνολικά την έκπτωση στο 70% επί του αρχικού μισθώματος τους μήνες Απρίλιο και Μάιο) επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη της Lamda Development.

Επιπλέον, ο όμιλος το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 μέχρι και 17.05.2020, που τα εμπορικά κέντρα ήταν κλειστά, απώλεσε εξολοκλήρου τα έσοδα από την εκμετάλλευση των αντίστοιχων σταθμών αυτοκινήτων, καθώς και τα έσοδα από την διαφημιστική εκμετάλλευσή χώρων των εμπορικών κέντρων αλλά και το μεταβλητό μίσθωμα επί των πωλήσεων των καταστηματαρχών.

Ακολούθως, ο Όμιλος ως μισθωτής του Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις της προαναφερόμενης ΠΝΠ, έλαβε μείωση του σταθερού μέρους του οφειλόμενου μισθώματος για την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, ποσού €480 χιλ.

Το εξάμηνο σε νούμερα

Το αποτέλεσμα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και των αποφάσεων του Ομίλου σχετικά με την παροχή πρόσθετης έκπτωσης 30% έχει πλήρως αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.06.2020.

Ειδικότερα, το συνολικό EBITDA των τριών Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου, την συγκεκριμένη περίοδο παρουσίασε μείωση κατά € 12,5 εκ περίπου. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα δικαιώματα μειοψηφίας που αναλογούν στο EBITDA και την επίπτωση του φόρου εισοδήματος, η συνολική επίπτωση στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανήλθε στο ποσό των € 7,9 εκ. περίπου.

Πέραν των ως άνω μέτρων που έχουν ληφθεί, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταμειακή της επάρκεια τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου είναι επαρκή για να εξασφαλίσουν την κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεών του. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προβλέπεται ότι οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των δανείων του Ομίλου θα συνεχίσουν να ικανοποιούνται.

Το ομολογιακό δάνειο

Σημειώνεται, ότι η Εταιρεία προέβη την 24η Ιουλίου 2020 σε αποπληρωμή του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ομολογιακού της δανείου ποσού ύψους €81,1 εκ. και του συνόλου των αναλογούντων τόκων, καθόσον η υποχρέωση αυτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου ύψους €320 εκ. με δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία της Οργανωμένης Αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εκτιμήσεις για το μέλλον

Ο Όμιλος παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19. Μέχρι σήμερα έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών των Εμπορικών Κέντρων, ενώ συμμορφώνεται άμεσα με τις υποχρεώσεις που εκάστοτε επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στο μέλλον, η εκτιμώμενη σημαντική ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020, η συνεπαγόμενη αύξηση της ανεργίας, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ή/και η ενδεχόμενη σημαντική μείωση των επισκεπτών των εμπορικών κέντρων για λόγους  αποφυγής συνωστισμού, τήρησης των αποστάσεων ασφαλείας, ή/και η ενδεχόμενη μελλοντική παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας των εμπορικών κέντρων εξαιτίας ενός πιθανολογούμενου επόμενου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση των εσόδων εκμετάλλευσης των εμπορικών κέντρων.

Ειδικότερα, όπως επίσης αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, η συνολική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα και στην κερδοφορία του Ομίλου για το β’ εξάμηνο του έτους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια λόγω του γεγονότος ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Ειδικά για το β’ εξάμηνο η κυβέρνηση επέκτεινε το μέτρο της μείωσης των μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών κυρίως στο χώρο της εστίασης και του πολιτισμού. Η μηνιαία επίπτωση στα έσοδα του Ομίλου από τις συγκεκριμένες μειώσεις ανέρχεται στο ποσό των €250χιλ. περίπου. Μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και της φορολογικής επίπτωσης το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε €160χιλ περίπου.

Τέλος, σύμφωνα με ανεξάρτητους εκτιμητές, δεδομένης της αβεβαιότητας από την εξέλιξη της πανδημίας και των ενδεχόμενων μελλοντικών επιπτώσεων στις αγορές ακινήτων τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς αλλά και ελλείψει επαρκών συγκριτικών στοιχείων, δημιουργούνται συνθήκες «ουσιώδους εκτιμητικής αβεβαιότητας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα. Γι’ αυτό το λόγο οι αξίες ακινήτων διέρχονται μια περίοδο κατά την οποία παρακολουθούνται με υψηλότερο βαθμό προσοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις

ΥΠΟΙΚ: Πληρώνονται 97.662 δικαιούχοι του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

ΥΠΟΙΚ: Πληρώνονται 97.662 δικαιούχοι του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Το ποσό των 410 εκατ. ευρώ πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 97.662 δικαιούχων του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών. ... Διαβάστε περισσότερα
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο – Έκανε το 6 στα 6 και ρεκόρ

Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο – Έκανε το 6 στα 6 και ρεκόρ

Χαμόγελα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ολοκληρώθηκε θετικά μία εβδομάδα συναλλαγών με κλείσιμο την Παρασκευή (27.11.2020) στο +1,33%. Για έκτη συνεχή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο επικράτησαν ανοδικές τάσεις, ... Διαβάστε περισσότερα
Η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης οσπρίων, «ευνοεί» την Agrino

Η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης οσπρίων, «ευνοεί» την Agrino

Η γενικότερη στροφή του καταναλωτικού κοινού σε φυτικές πρωτεΐνες συνδυασμένη με τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας, έχουν επιφέρει μία πρωτόγνωρη ανάπτυξη στην αγορά των οσπρίων ... Διαβάστε περισσότερα
Τέρνα Ενεργειακή: Οι πωλήσεις στο 9μηνο αυξήθηκαν κατά 14,6% και τα καθαρά κέρδη 43,3% – Διαθέτει ΑΠΕ 1.800 MW

Τέρνα Ενεργειακή: Οι πωλήσεις στο 9μηνο αυξήθηκαν κατά 14,6% και τα καθαρά κέρδη 43,3% – Διαθέτει ΑΠΕ 1.800 MW

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το εννεάμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική ... Διαβάστε περισσότερα
Χρηματιστήρια: Εμβόλιο και… Μπάιντεν εκτοξεύουν σε επίπεδα – ρεκόρ τις μετοχές

Χρηματιστήρια: Εμβόλιο και… Μπάιντεν εκτοξεύουν σε επίπεδα – ρεκόρ τις μετοχές

Οι μετοχές στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές οδεύουν σήμερα προς την καλύτερη μηνιαία επίδοση που έχουν καταγράψει ποτέ! Η πρόσφατη πρόοδος για ένα εμβόλιο κατά του ... Διαβάστε περισσότερα