Τετάρτη, 24 Ιουλ.
29oC Αθήνα

Το μεγάλο… «νοικοκύρεμα» στα υπουργεία! Με φειδώ η κατανάλωση σε φως, νερό, τηλέφωνο

Το μεγάλο… «νοικοκύρεμα» στα υπουργεία! Με φειδώ η κατανάλωση σε φως, νερό, τηλέφωνο

Συστάσεις προς τα υπουργεία να περιορίσουν τα έξοδά τους για ρεύμα, νερό, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις αλλά και για δαπάνες μισθοδοσίας, απευθύνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προς όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, ενώ ζητάει τα τηρηθεί με αυστηρότητα ο κανόνας για τις προσλήψεις. Επίσης ζητείται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να πληρώνονται οι υποχρεώσεις του κράτους και να γίνεται η πλήρης εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως σημειώνεται σε εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2020, ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ζητά να μπει φρένο στις υπερωρίες και στα εκτός έδρας και σημειώνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για υπερβάσεις δαπανών.

Παράλληλα σημειώνεται επίσης ότι κάθε μήνα το πρώτο 10ήμερο, θα υπάρχουν έλεγχοι στους προϋπολογισμούς όλων των υπουργείων, και όπου διαπιστώνονται τυχόν υπερβάσεις θα λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις, έτσι ώστε να προσλαμβάνονται τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί..

Ένα σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι επισημαίνεται προς όλους τους φορείς να σεβαστούν τους κανόνες του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας, που μεταξύ άλλων προβλέπουν την πλήρη εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με δεδομένο ότι η εξόφλησή τους είναι μία από τις βασικές εκκρεμότητες στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την 5η μεταμνημονιακή αξιολόγηση, το Γενικό Λογιστήριο δίνει νέες αυστηρές οδηγίες για την αντιμετώπιση της Λερναίας Ύδρας των χρεών, που παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν:

  1. Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από ίδιους πόρους, τόσο του ίδιου του φορέα της κεντρικής διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους.
  2. Να μεριμνούν για τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.
  3. Να εξετάσουν του λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
  4. Να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
  5. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης καλούνται να διερευνήσουν εάν στο χαρτοφυλάκιό τους υπάρχουν καταγεγραμμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη.
  • Αφορούν δαπάνες προς αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
  • Έχουν εξοφληθεί μέσω κατασχέσεων από το κράτος.
  • Χρέη που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη εμφάνιση δικαιούχου ή η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι προσλήψεις

Σε ό,τι αφορά τους νέους διορισμούς στο Δημόσιο, το Γενικό Λογιστήριο καλεί τα υπουργεία να τηρήσουν τον κανόνα που ορίζει μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, ενώ στο τέλος κάθε τριμήνου θα παρακολουθείται η εφαρμογή του με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει ο φορέας. Έτσι, για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ο έλεγχος των στοιχείων για τις προσλήψεις και των δαπανών για μισθοδοσία θα γίνει στις 15 Απριλίου του 2020, ενώ για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο στις 15 Ιουλίου και στις 10 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι μετά τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι προσλήψεις στο Δημόσιο είναι ένας από τους τομείς όπου οι θεσμοί έχουν στήσει μόνιμο… ραντάρ. Μάλιστα, σχετική αναφορά είχε γίνει στο Eurogroup τον Δεκέμβριο του 2019, με τους εταίρους να επισημαίνουν, με αφορμή την εκταμίευση των 767 εκατ. ευρώ από SMP’s και ANFA’s, την ανάγκη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων-κλειδιά που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM (ληξιπρόθεσμα, προσλήψεις, ιδιωτικοποιήσεις).

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις