Πέμπτη, 25 Ιουλ.
28oC Αθήνα

ΑμεΑ: Ποια τα κριτήρια ένταξης τους στην κατηγορία των «ευάλωτων οφειλετών»

ΑμεΑ: Ποια τα κριτήρια ένταξης τους στην κατηγορία των «ευάλωτων οφειλετών»

Γεγονός είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις κατηγορίες των ευάλωτων οφειλετών, κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα και τα τέλη κυκλοφορίας.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως τα ΑμεΑ, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μπορούν να λάβουν την σχετική βεβαίωση οφειλής, απολαμβάνοντας όλες τις ευεργετικές διατάξεις που απολαμβάνουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες οφειλετών, στις οποίες μέχρι τώρα δεν συμπεριλαμβάνονταν.

Όπως έχει προαναγγείλει το οικονομικό επιτελείο, θα υπάρξει το επόμενο διάστημα νέα ΚΥΑ για τον καθορισμό των λεπτομερειών που θα αφορούν στην έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, όπως και το ποσοστό αναπηρίας και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα εισαχθούν στον ορισμό των ευάλωτων οφειλετών, ενώ αναμένεται μεγάλη διεύρυνση των ορίων.

Τα ισχύοντα κριτήρια μέχρι στιγμής, είναι:

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α` 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100. Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Ως όρια καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζονται τα ακόλουθα: Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων / μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ.

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 14.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 17.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 21.000 ευρώ

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

  • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
  • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
  • δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
  • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις