Σάββατο, 20 Απρ.
11oC Αθήνα

Αντίστροφη μέτρηση 4 ημερών για τις δηλώσεις ΦΠΑ Φεβρουαρίου από τις επιχειρήσεις

Αντίστροφη μέτρηση 4 ημερών για τις δηλώσεις ΦΠΑ Φεβρουαρίου από τις επιχειρήσεις

Περιθώριο λίγων ημερών έχουν οι επιχειρήσεις για να προχωρήσουν σε δήλωση ΦΠΑ, καθώς την Παρασκευή 29.3.2024 εκπνέει η προθεσμία για τον φορολογικό μήνα Φεβρουάριο 2024.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση από το υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνουν πλέον προσυμπληρωμένους κωδικούς στο πλαίσιο της συνολικής αλλαγής του φορολογικού «τοπίου».

Με την απόφαση διευκρινίζεται ότι η προσυμπλήρωση των πεδίων:

  • είναι πλέον δεσμευτική για τις επιχειρήσεις κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ,
  • γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 1ης-1-2024 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1ης-1-2024 και έπειτα,
  • διασφαλίζει τον βασικό κανόνα ότι τα έσοδα δεν μπορεί να είναι λιγότερα και τα έξοδα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με δυνατότητα απόκλισης από τον κανόνα εσόδων-εξόδων έως ποσοστού 30% διακριτά για έσοδα και έξοδα.

Έτσι, στις 29.3.2024 λήγει η διορία για την Δήλωση ΦΠΑ για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και το Δημόσιο, αν κι εφόσον υπόκειται στο φόρο.

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

Η φορολογική περίοδος ορίζεται σε ένα ημερολογιακό μήνα προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά βιβλία), καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.

 

 

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις