Δευτέρα, 20 Μαΐ
21oC Αθήνα

«Εξοικονομώ 2021»: Παράταση δύο μηνών για την υλοποίηση έργων

«Εξοικονομώ 2021»: Παράταση δύο μηνών για την υλοποίηση έργων
Φωτογραφία: Eurokinissi

Παράταση ακόμη δύο μηνών παίρνει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», για την υλοποίηση έργων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έτσι με αυτό τον τρόπο, οι δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» θα έχουν στη διάθεσή τους 14 μήνες, συνολικά, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής τους για την ολοκλήρωση έργων, από 12 μήνες που προβλεπόταν αρχικά.

Παρά την παράταση της περιόδου υλοποίησης διευκρινίζεται πως, η τελική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων παραμένει αμετάβλητη και ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2025.

Αυτή η ημερομηνία αποτελεί και το τελικό όριο για την επιλεξιμότητα των υποβαλλόμενων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος.

Στόχος της δίμηνης παράτασης αποτελεί η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις