Τετάρτη, 29 Μαΐ
25oC Αθήνα

Νέο ΑΦΜ: Το κόστος της επιστροφής στην «κανονικότητα» για φοροφυγάδες, αφερέγγυους, πτωχευμένους και λαθρέμπορους

Νέο ΑΦΜ: Το κόστος της επιστροφής στην «κανονικότητα» για φοροφυγάδες, αφερέγγυους, πτωχευμένους και λαθρέμπορους

Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία αλλά με υψηλό αντίτιμο σε όσους στο παρελθόν είδαν τα ΑΦΜ τους να απενεργοποιούνται, δίνει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα μπει σε ψήφιση στις επόμενες ημέρες στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, προκειμένου να επανενεργοποιήσουν τα ΑΦΜ τους, πολίτες οι οποίοι είχαν στο παρελθόν «πιαστεί» για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή, ή απλά είχαν εκπέσει σε αφερεγγυότητα και πτώχευση, θα πρέπει να καταβάλλουν εγγυήσεις με ποσά που διαφέρουν ανά περίπτωση.

Τα ποσά ξεκινούν κατ’ ελάχιστον από τις 3.000 ευρώ και φτάνουν έως και τις 500.000 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με «ακυρωμένο» ΑΦΜ λόγω φοροδιαφυγής, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, ενώ οι πρώην λαθρέμποροι θα βαρύνονται με υποχρέωση καταβολής «βαριάς» εγγύησης ύψους 1.000.000 ευρώ.

Προβλέπεται ακόμα πως η χρονική διάρκεια της εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και μεγαλύτερη των έξι ετών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με όσα φέρνει η διάταξη του νομοσχεδίου:

  1. φυσικό πρόσωπο που έχει πτωχεύσει ή έχει καταστεί αφερέγγυο, μετά την πάροδο της αναστολής χρήσης του ΑΦΜ του, εφόσον κατά τον χρόνο που υποβάλλει δήλωση έναρξης έχει συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία ή πρόστιμα, τουλάχιστον 100.000 ευρώ,
  2. από πρόσωπα τα οποία μετά έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναστολής χρήσης του ΑΦΜ τους,
  3. φυσικό πρόσωπο που υπήρξε διευθυντής, εκτελεστικός πρόεδρος, διαχειριστής, εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή συνδεδεμένο πρόσωπο με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή μέτοχος ή εταίρος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί,
  4. οντότητες που έχουν, κατά τον χρόνο που υποβάλλουν δήλωση έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία ή πρόστιμα, τουλάχιστον 300.000 ευρώ,
  5. νομικά πρόσωπα, τα οποία συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 33% ή τα οποία διοικούνται από φυσικά πρόσωπα που έχουν, κατά τον χρόνο που υποβάλλουν δήλωση έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία ή πρόστιμα, τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις