Τρίτη, 28 Μαΐ
21oC Αθήνα

Συντάξεις λόγω θανάτου: Τι αλλάζει για τα προστατευόμενα τέκνα των θανόντων συνταξιούχων

Συντάξεις λόγω θανάτου: Τι αλλάζει για τα προστατευόμενα τέκνα των θανόντων συνταξιούχων

Το καθεστώς της σύνταξης θανάτου στα τέκνα θανόντων συνταξιούχων ξεκαθαρίζει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με αυτή με νόμο πήρε ΦΕΚ στις 20.12.23, επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές αφενός στις προϋποθέσεις σύνταξης λόγω θανάτου (ΕΦΚΑ) στα τέκνα θανόντων συνταξιούχων ή ασφαλισμένων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη της 13ης.05.2016 και αφετέρου ως προς την ασφαλιστική προστασία των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων με βαριές αναπηρίες.

Ειδικότερα, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, οι οποίες προέβλεπαν ότι σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, που είχε πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, η σύνταξή του μεταβιβάζεται στα νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά τέκνα, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται πλέον και για τέκνα που είχαν δικαιωθεί σύνταξης λόγω θανάτου με τις προϊσχύουσες του άρθρου 12 του Ν.4387/2016 διατάξεις .

Δεδομένης της ρητής διατύπωσης της εν λόγω διάταξης, η χορήγηση σύνταξης στα προστατευόμενα υγιή τέκνα δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους και τυχόν προϋφιστάμενες διατάξεις που προέβλεπαν δυνατότητα συνταξιοδότησης μετά τη συμπλήρωση του ηλικιακού αυτού ορίου (πχ. οι καταστατικές διατάξεις του τ. ΟΑΕΕ), παύουν να εφαρμόζονται από την 20.12.2023.

Στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων εμπίπτουν και οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης του δικαιοδόχου τέκνου πριν από την 20.12.23, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για την επαναχορήγηση της σύνταξης εφόσον το τέκνο είναι άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.

Στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά αποτελέσματα θα εκκινούν από την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης και το νωρίτερο από 20.12.2023.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις των τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του τ. ΟΑΕΕ των οποίων η συνταξιοδότηση με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις μπορούσε να παραταθεί έως το 26ο έτος της ηλικίας τους, για λόγους χρηστής διοίκησης, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν από την 20η .12.2023 θα κριθούν βάσει των προϊσχυουσών καταστατικών διατάξεων.

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις