Σάββατο, 13 Απρ.
26oC Αθήνα

Στέφανος Κασσελάκης: Θα παρουσιαστεί στον στρατό

Στέφανος Κασσελάκης: Θα παρουσιαστεί στον στρατό

«Ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης θα τηρήσει το νόμο και θα παρουσιαστεί να υπηρετήσει την θητεία του στον στρατό για 20 ημέρες όπως προβλέπεται». 

Αυτό διαβεβαίωσαν πηγές από το στενό περιβάλλον του Στέφανου Κασσελάκη χωρίς όμως να διευκρινήσουν το πότε. 

Ο ίδιος φέρεται να είναι αποφασισμένος ακόμα και αυτές τις 20 ημέρες να υπηρετήσει στον Ελληνικό Στρατό ακόμα και στην παραμεθόριο. Η επόμενη ΕΣΣΟ είναι το Νοέμβριο.  

Σημειώνεται ότι: 

Ο Στέφανος Κασσελάκης από τα 14 του λείπει στο εξωτερικό και μέχρι σήμερα δεν είχε έρθει στην Ελλάδα για να υπηρετήσει. Δεδομένου ότι δεν έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του, και πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα αναβιώνουν πλήρως οι στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Ωστόσο, αν έχεις κλείσει τα 35 έτη μπορείς να υπηρετήσεις 20 ημέρες και να εξαγοράσεις το υπόλοιπο της θητείας, έναντι 810 ευρώ για κάθε μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και έμπιστος του Στέφανου Κασσελάκη, Ευάγγελος Αποστολάκης (πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ), είπε πως από τη στιγμή που ξαναήρθε Ελλάδα, πρέπει μέσα σε 6 μήνες να παρουσιαστεί. Αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Ο Στέφανος Κασσελάκης πήρε μια τρίμηνη παράταση, και έχει ακόμα 6 μήνες λόγω του ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής (στο Επικρατείας).

Σύμφωνα με το Live News ο κ. Κασσελάκης είναι σε επαφές με το ΓΕΕΘΑ και πιθανότατα θα υπηρετήσει στον Στρατό Ξηράς. 

 

Τι προβλέπεται για εξαγορά υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Άρθρο 57 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α ́),
όπως ισχύει.
2. Φ.420/82/81981/Σ.303/22-12-2005/κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Οικονομίας και Οικονομικών «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων, στρατευσίμων, οπλιτών και ανυποτάκτων» (ΦΕΚ 1854 Β ́), όπως ισχύει.
3. Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/9-6-2016/απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1798 Β ́).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας του και να έχει εκπληρώσει πραγματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση είκοσι (20) ημερών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση.
2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις πρόσφατο Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), που εκδίδει η Μονάδα τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση για εφάπαξ ή τμηματική καταβολή του ποσού εξαγοράς στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. (Σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς να προκύπτει ο αριθμός δόσεων).
4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για μεταφορά στη μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, εφόσον υπάρχουν λόγοι.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης ως εξής:

α. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ημερών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

β. Όσοι διατελούν νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων και έχουν εκπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είκοσι (20) ημερών, οποτεδήποτε μετά τη λήξη ή διακοπή της νόμιμης παραμονής τους εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία, οποτεδήποτε μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή λιποταξίας τους, αντίστοιχα, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) ημέρες πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά κάθε μήνα υπηρεσίας ανέρχεται σήμερα σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ. Το συνολικό ποσό υπολογίζεται με βάση το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υποχρέωσης που απαιτείται για την οριστική απόλυση των οπλιτών, όπως καθορίζεται με τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις αφαιρουμένου του χρόνου που έχει υπηρετηθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
1. Οι υπόχρεοι πλήρους θητείας εξαγοράζουν εφάπαξ, ή τμηματικά, καταβάλλοντας υποχρεωτικά σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς με την αίτησή τους ως πρώτη δόση το 1/4 του ποσού και το υπόλοιπο μέχρι τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στο έτος απόλυσης προστεθούν τρία (3) έτη.
2. Οι υπόχρεοι εννεάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εξαγοράζουν εφάπαξ, ή τμηματικά, καταβάλλοντας υποχρεωτικά σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς με την αίτησή τους ως πρώτη δόση το 1/3 του ποσού και το υπόλοιπο μέχρι δύο (2) ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στο έτος απόλυσης προστεθούν δύο (2) έτη.
3. Οι υπόχρεοι εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εξαγοράζουν εφάπαξ, ή τμηματικά, καταβάλλοντας υποχρεωτικά σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς με την αίτησή τους ως πρώτη δόση το 1/2 του ποσού και το υπόλοιπο 1/2 σε μία δόση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από την απόλυση έτους.
ΓΕΝΙΚΑ
1. Όσοι συμπλήρωσαν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους και διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, πλην όμως δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είκοσι (20) ημερών, που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μπορούν να ζητήσουν την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
2. Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις εξαγοράζονται εφάπαξ πριν ή ταυτόχρονα με την καταβολή όλου του ποσού ή της πρώτης δόσης.
3. Η κατά δόσεις καταβολή του ποσού εξαγοράς ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνεται το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους. Για όσους απολύονται και τους απομένουν λιγότερα από τρία (3) έτη για τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας τους, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό καταβάλλεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις ανάλογα με τα έτη που απομένουν ή σε μία δόση εφόσον συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από την απόλυση έτους.
4. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους εγγραφής στο δημοτολόγιο.
5. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ΚΕΠ.
6. Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).

Πολιτική Τελευταίες ειδήσεις