Κυριακή, 3 Ιουλ.
28oC Αθήνα

AIRBNB ΦΟΡΟΙ

Airbnb: Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να γλιτώσουν φόρους και πρόστιμα

- Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων - Τι πρέπει να κάνουν για να μην κάνουν... συνέταιρο την εφορία - Ποιες μισθώσεις πρέπει να δηλώνονται κάθε μήνα στο ηλεκτρονικό Μητρώο