ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

Ευρωβαρόμετρο: Προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ζητούν οι Έλληνες

Προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ζητούν οι Έλληνες, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου και η ισότητα των φύλων, στην κορυφή των θεμελιωδών αξιών της Ε.Ε.