ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΩΝ

“Ανοίγουν” οι τραπεζικές θυρίδες για χρέη στο Δημόσιο – Κατασχέσεις χωρίς προειδοποίηση!

“Ανοίγουν” οι τραπεζικές θυρίδες για χρέη στο Δημόσιο – Κατασχέσεις χωρίς προειδοποίηση!

Δεν… ξεφεύγει κανείς για χρέη στο Δημόσιο.
Ανοίγουν οι θυρίδες και κάνει “φτερά” το περιεχόμενο.
Κατασχέσεις χωρίς καν προειδοποίηση!