Δευτέρα, 15 Αυγ.
27oC Αθήνα

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Νέα καταδίκη για την Ελλάδα για τους αντιρρησίες συνείδησης

Για την παραβίαση του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας καταδίκασε για ακόμη μια φορά την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).