ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Συντάξεις

Συντάξεις: Αυτά είναι τα νέα ποσά – Τα χρήματα για όσους αποχώρησαν από 13/05/2016 και μετά σε Δημόσιο – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ – ΔΕΚΟ – Τράπεζες

– Τα τελικά ποσά έχουν μειώσεις από 25% ως και 40% σε σχέση με τις σημερινές
– Ποσά συντάξεων από 390 ως 1.000 ευρώ για όσους έχουν 15 ως 35 έτη ασφάλισης
– Συντάξεις με βάση τον τιμάριθμο, τα επιδόματα και τα έτη ασφάλισης
– Αναλυτικά παραδείγματα για Δημόσιο – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ – ΔΕΚΟ – Τράπεζες