ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ: 52 θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών

Τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ για την πλήρωση 52 θέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Δείτε μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε ένσταση.

ΑΣΕΠ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2017

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017. Μέχρι πότε παρατείνεται και πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία.

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού της ΥΠΑ

Ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην εξέταση του διαγωνισμού της ΥΠΑ (Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας). Παρατίθεται σχετικός πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων.