Τα εξεταζόμενα θέματα και οι απαντήσεις των Αρχαίων Ελληνικών για τους υποψήφιους των πανελλήνιων εξετάσεων του 2016.