ΔΑΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

άδειες οδήγησης

Επιχείρηση “καθαρά αυτοκίνητα”! Ποια είναι τα κίνητρα για την απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων

Στο τραπέζι οι προτάσεις για μειώσεις δασμών και φορολογικές ελαφρύνσεις για αγορά “καθαρών” αυτοκινήτων.
Στόχο να αντικατασταθούν τα “σαπάκια” με νέα αυτοκίνητα, φιλικότερα προς το περιβάλλον.
Κίνητρα για αγορά οχημάτων Euro 5 και Euro 6.
Ανανέωση των στόλων των ταξί και των παλαιών λεωφορείων.