ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ποιός είναι ο έλληνας που έλυσε μαθηματικό γρίφο ηλικίας 78 ετών!

Στα μαθηματικά υπάρχουν θεωρήματα, εικασίες και υποθέσεις, που παιδεύουν τους επιστήμονες περισσότερο από 100 χρόνια. Μαθηματικοί έχουν αφιερώσει ολόκληρη την ζωή τους για την απόδειξη μιας Εικασίας ή ενός Θεωρήματος,.