Τετάρτη, 16 Ιουν.
19oC Αθήνα

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2018 ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Δώρο Πάσχα: Μέχρι πότε πρέπει να δοθεί

Το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Δώρο Πάσχα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το Πάσχα πλησιάζει και αν κάτι σκέφτονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα είναι το Δώρο του Πάσχα! Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται.