Παρασκευή, 25 Ιουν.
27oC Αθήνα

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2018 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δώρο Πάσχα: Μέχρι πότε πρέπει να δοθεί

Το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.