ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

“Ευρώπη 2020”: Η Ελλάδα πέτυχε το στόχο της Ε.Ε. για την τριτοβάθμια εκπαίδευση!

Τον στόχο της για το μερίδιο ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει πετύχει συνολικά η Ε.Ε., αλλά και η Ελλάδα ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2018.