ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κατά των προληπτικών προσαγωγών η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Κατά των προληπτικών προσαγωγών η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει πως «η προληπτική δράση της Αστυνομίας δεν μπορεί να οδηγεί σε προληπτική αναστολή των δικαιωμάτων».