Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων: Ειδήσεις και ροή ειδήσεων για εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων.