Τα εξεταζόμενα μαθήματα ΕΠΑΛ και οι λύσεις για τους υποψήφιους των πανελλήνιων εξετάσεων του 2016.