ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΗΔΙΚΑ

Επίδομα ενοικίου: Πάνω από 100.000 αιτήσεις έχουν εγκριθεί

Επίδομα ενοικίου: Πάνω από 100.000 αιτήσεις έχουν εγκριθεί

Συνολικά 104.511 αιτήσεις έχουν εγκριθεί για το επίδομα ενοικίου σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).