ΕΣΠΑ: Ειδήσεις και νέα για το ΕΣΠΑ

14.10.2015 | 19:30

ΕΣΠΑ: Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.