Το πρόγραμμα, οι αγώνες και οι όμιλοι του Euro 2016.