ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Βάσεις 2017

Βάσεις 2017: Τα μόρια για Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική

Οι Βάσεις 2017 ανακοινώθηκαν δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Διαβάστε αναλυτικά τα αποταλέσματα για τις σχολές που σέρνουν τον χορό της ανόδου. Την Ιατρική, την Οδοντιατρική και την Φαρμακευτική.