ΚΑΤΑΔΥΣΗ

Στον βυθό για 13 λεπτά! Η γενετική εξέλιξη των ανθρώπων «ψαριών» της φυλής Bajau

Αξιοσημείωτη γενετική εξέλιξη σε ινδονησιακή φυλή. Έχουν 50% μεγαλύτερες σπλήνες από τον μέσο όρο. Κάτι που τους επιτρέπει να κρατούν την αναπνοή τους για 13 λεπτά όταν καταδύονται στο νερό.