ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ

εστίαση

Η απόφαση της Διαιτησίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εστίαση

Ο ΟΜΕΔ προχώρησε στην έκδοση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες στην εστίαση με περίοδο ισχύος από τις 28 Νοεμβρίου 2018 έως τις 27 Νοεμβρίου 2019.