Πέμπτη, 30 Μαΐ
20oC Αθήνα

ΚΟΠΩΣΗ

Τι μπορεί να σημαίνει το αίσθημα συνεχούς κόπωσης

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ασθενείς απευθύνονται στον γιατρό τους αιτιώμενοι ένα αίσθημα συνεχούς κόπωσης και κακουχίας. Η κόπωση είναι ένα κοινό, μη ειδικό σύμπτωμα, με ένα ευρύ φάσμα αιτιών, συμπεριλαμβανομένων οξέων και χρόνιων ιατρικών διαταραχών, ψυχολογικών καταστάσεων, τοξικότητας φαρμάκων ή χρήσης ουσιών. Κόπωση   «Ο όρος “κόπωση” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ... Περισσότερα