Τετάρτη, 10 Αυγ.
27oC Αθήνα

ΞΕΝΑ ΚΟΛΕΓΙΑ

Διευκρινίσεις του υπουργείου Παιδείας για αναγνώριση πτυχίων από ξένα κολέγια και πανεπιστήμια

Το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό ότι θα εισαχθούν σύντομα προς συζήτηση στη Βουλή ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Απλοποιείται η αναγνώριση για πτυχία από ξένα κολέγια και πανεπιστήμια!

Απλοποιείται η διαδικασία για την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων και των ξένων πανεπιστημίων από το υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να πάψει η αναμονή χρόνων. Υπολογίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά περίπου 18.000 σπουδαστές που φοιτούν στα κολέγια.